Het bestuur van “Het Bonte Perdje”Heeft in haar vergadering van 23 augustus unaniem besloten om Stijn Edixhoven te benoemen tot erelid van de stichting, bij gelegenheid van zijn veertig jarig jubileum. Wij zijn trots op je Stijn!