Stichting Paard- en Ponyrijden voor Minder Validen te Breda,

“Het Bonte Perdje”

 

Verslag van de activiteiten gedurende het jaar 2022.

 

In 2022 hebben we 29 ruiters, onder begeleiding van Renate, en met assistentie van 12 vrijwilligers kunnen laten paardrijden.

Hoewel we het afgelopen jaar beduidend minder hebben kunnen paardrijden werden we dit jaar toch geconfronteerd met een, weliswaar gereduceerde, rekening voor de vaste kosten van de manege, die we uit de eigen reserve hebben kunnen voldoen.

De druk blijft, ook in dit jaar, relatief groot op het verloop in het  aantal vrijwilligers en de beschikbaarheid van het aantal geschikte lespaarden.

 Ook het werven van nieuwe ruiters, en de indeling ervan  in de bestaande groepen, blijven veel aandacht vragen.

De opstapkar is gedemonteerd en opgeslagen omdat we momenteel geen ruiters hebben die daarvan gebruik moeten maken.

De manege heeft een  nieuwe rijhal in gebruik genomen, en we blijven met de exploitant in overleg om te onderzoeken of, en zo ja welke, mogelijkheden er zijn om meer ruiters te kunnen aannemen, en om eventueel meer tijd vrij te kunnen maken voor het wisselen van de lessen.

Vanwege de zomervakantie is er niet gereden in de periode van 16 juli tot 3 september.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit contributies en donaties van sponsoren, en worden in hun geheel aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.

Het Besturr verricht haar werkzaamheden op onbezoldigde basis.

Het Bestuur heeft in 2022 vijf keer vergaderd.

Ook in dit jaar heeft de Stichting voldaan aan de wettelijke inschrijving van de desbetreffende bestuurders in het UBO-register.

 

Namens het Bestuur,

Paul Mol

Voorzitter