Doel van de stichting

Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid het onder de begeleiding van het bestuur en een team van professionals, het bevorderen en aanbieden van recreatieve paardrijlessen aan minder valide jonge mensen met een handicap om zodoende hun welzijn, zelfredzaamheid en mogelijk ook hun maatschappelijke mogelijkheden te bevorderen.

 

Het bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Paul Mol Voorzitter
Emilie Nevejan Secretaris
Reinoud van der Kroon Penningmeester  
Karin Soentpiet Bestuurslid
Rogier Crolla Bestuurslid

De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De Stichting heeft geen personeelsleden.

 

R.S.I.N.:

8167.13.455

Kamer van koophandel nr.

Kamer van Koophandel nr.: 4110332

Postadres :

Wolfslaardreef 98, 4834 SP Breda

Bankrekening:

ABN AMRO

NL 42 ABNA 0520 542 738

 

Contact:

Algemeen:                       E-mail: info@hetbonteperdje.nl

Secretariaat:                  E-mail: secretariaat@hetbonteperdje.nl 

Vertrouwenspersoon   E-mail: vertrouwenspersoon@hetbonteperdje.nl

 

Het boekjaar van Stichting Het Bonte Perdje loopt gelijk aan een kalenderjaar. Voor het jaar 2016 is de jaarrekening opgesteld. Balans per 31/12/2016.

De begroting voor 2017 is opgesteld.

Klik hier voor het actuele beleidsplan.

 

Download en bekijk hier de actuele financiële stukken:

Financiële stukken 2017