Stichting Paard- en Ponyrijden voor Minder Validen te Breda,

“Het Bonte Perdje”

 

Verslag van de activiteiten gedurende het jaar 2021.

 

In 2021 hebben we 27 ruiters, onder begeleiding van Renate, onze instructrice, en met assistentie van 12 vrijwilligers kunnen laten paardrijden.

Door de Coronacrisis hebben we gedurende de eerste maanden van 2021 geen paardrijlessen voor onze ruiters kunnen organiseren. Pas met ingang van 13 maart zijn we gestart met 30-minuten  privélessen, waar onder begeleiding van Renate, weer met veel plezier gereden kon worden. Met ingang van 5 juni zijn de reguliere lessen weer hervat.

Al langere tijd worden we geconfronteerd met enkele kritische factoren die de huidige- en toekomstige plannen onder druk zetten. Daarbij vallen de schommelingen in het aantal vrijwilligers, en de beschikbaarheid van het aantal geschikte lespaarden het meest op. Ook het werven van nieuwe ruiters, en de indeling ervan  in de bestaande groepen, blijven veel aandacht vragen.

De manege heeft fors geïnvesteerd in een nieuwe rijhal, en we gaan met de exploitant in overleg om te onderzoeken of, en zo ja welke, mogelijkheden er zijn om meer ruiters te kunnen aannemen.

Vanwege de zomervakantie is er niet gereden in de periode van 24 juli tot 4 september.

Met ingang van 1 juli 2021 moet onze stichting voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht, waarvoor het bestuur tijdig,  en onder begeleiding van een externe consultant, de vereiste maatregelen heeft genomen.

Het Bestuur is op 26 mei uitgebreid met de heer R. Crolla, arts, ter vervanging van de heer A. Diepstraten, en met mevrouw Karin Soentpiet, zodat het  aantal bestuursleden overeenkomt met het statutair verplicht aantal bestuurders.

Het Bestuur heeft in 2021 zes keer vergaderd, mede ten gevolge van de Corona crisis.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit contributies en donaties van sponsoren, en worden in hun geheel aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.

Het Bestuur verricht haar werkzaamheden op onbezoldigde basis.

Ook in dit jaar heeft de Stichting voldaan aan de wettelijke inschrijving van de desbetreffende bestuurders in het UBO-register.

 

Namens het Bestuur,

Paul Mol

Voorzitter