Hierbij willen we u graag kort informeren over onze Stichting, en met name over de spelregels die we samen moeten hanteren om de lessen zo plezierig mogelijk te laten verlopen.

De Stichting heeft ten doel om zoveel mogelijk jonge mensen met een handicap, voor zover de handicap dat toelaat, de mogelijkheid te bieden om op veilige wijze de paardensport te beoefenen.

Dat gebeurt gedurende tien maanden per jaar, met uitzondering van de zomer- en kerstvakanties, steeds op zaterdagochtend, op de Manege Ruitersportcentrum Breda.
Onder leiding van ervaren instructeurs en met assistentie van een groot aantal begeleiders wordt in verschillende groepen en op verschillende niveaus gereden.

Voor de toelating geldt de volgende procedure:

a. schriftelijke aanmelding d.m.v. het inschrijfformulier
b. medische keuring en bindend advies
c. proefles om indeling voor te bereiden
d. definitieve plaatsing
e. betaling van de contributie
f. start van de lessen

De Stichting heeft met Manege Ruitersportcentrum Breda de afspraak om gedurende het seizoen steeds een vast aantal paarden en pony’s voor onze leerlingen beschikbaar te houden. Dat heeft tot gevolg dat de kosten daarvoor, ongeacht het aantal ruiters dat deelneemt, betaald moeten worden.

De contributie voor 2023/2024 is vastgesteld op € 355 voor ca. 40 lessen van 30 min en € 400 voor ca. 40 lessen van 45 minuten. Het lesgeld dient vooruitbetaald te worden om deel te kunnen nemen aan de lessen. Op verzoek kan dit bedrag gesplitst worden in twee delen, te voldoen in januari en augustus.

Voor alle ruiters geldt dat een veiligheidscap verplicht is, waar mogelijk rijbroek en rijlaarzen.

Natuurlijk gelden voor alle ruiters, begeleiders en bezoekers de huisregels en algemene voorwaarden van Manege Ruitersportcentrum Breda. Deze liggen op de manage ter inzage en staan op de website van Manege Ruitersportcentrum Breda vermeld. Deze regels houden o.a. in dat het betreden van de terreinen en opstallen van de manege, en de deelname aan alle activiteiten, zowel binnen en buiten de opstallen en terreinen, geschiedt op eigen risico. Voor de ruiters van Het Bonte Perdje geldt dat zij alleen onder begeleiding van een volwassene de stallen mogen betreden.

De Stichting Paard- en Ponyrijden voor minder validen Het Bonte Perdje en Manege Ruitersportcentrum Breda sluiten uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor het ontstaan van ongevallen uit, evenals de aansprakelijkheid dien ten gevolge voor schade of als gevolg van beschadiging of diefstal van goederen. Door op de terreinen en in de opstallen te verblijven, verklaart men zich akkoord met de bovenstaande bepalingen, algemene voorwaarden en huisregels.

Om zoveel mogelijk leerlingen te laten paardrijden gelden bij afwezigheid de volgende afspraken;

*Afzeggen:
Indien een leerling een les niet kan bijwonen, dient dit zo vroeg mogelijk doorgegeven te worden bij de manege (076-5653619) of aan de instructrice Renate (06-46352018).

Het is belangrijk voor de organisatie om te weten welke paarden wel of niet opgezadeld moeten worden, hoe de helpers moeten worden ingedeeld enz. enz.. Zoals hierboven al kort is uitgelegd, moet bij verhindering het lesgeld toch worden betaald.

*Afmelden:
Kan een leerling gedurende een langere periode vanwege gezondheids- problemen niet deelnemen aan de lessen, dan dient dat zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven bij de manege en bij het secretariaat (06-198 66 222 of info@hetbonteperdje.nl)
Afhankelijk van de wijze waarop de beschikbare capaciteit kan worden ingevuld, wordt in overleg met de ouders vastgesteld of een deel van het lesgeld kan worden terugbetaald.

*Opzeggen lidmaatschap:
Indien een leerling gedurende het seizoen besluit om niet langer deel te nemen aan de lessen en het lidmaatschap opzegt, kan het vooruitbetaalde lesgeld voor de periode dat niet wordt deelgenomen worden terugbetaald.
Meldingen graag aan de manege en aan het secretariaat (06-198 66 222).

Om de communicatie tussen ouders, leerlingen en bestuur goed te laten verlopen is namens het bestuur Emilie Nevejan, (06-198 66 222) uw eerste aanspreekpunt voor alle zaken die het functioneren van de Stichting betreffen.

Wij hopen u met het bovenstaande, in hoofdlijnen, geïnformeerd te hebben over de organisatie van Het Bonte Perdje. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij voor de beantwoording daarvan vanzelfsprekend steeds beschikbaar.